м. Біла Церква, вул. Гетьманська, 94

тел.: (0456) 39-15-28

Нормативно-правова база

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

1 Конституція України від 28.06.1996 №254/96-ВР

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

2 Кодекс Законів України "Про працю" від 10.12.1971 №322-VІІІ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08

3 Закон України від 05.09.2017 № 2145-VІІІ "Про освіту"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

4 Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР "Про професійну (професійно-технічну) освіту"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80

5 Закон України від 16.01.2020 №463-ІХ „Про повну загальну середню освіту"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20

6 Закон України від 06.06.2019 № 2745-VІІІ "Про фахову передвищу освіту"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19

7 Закон України від 04.07.2019 №2694-ХІІ "Про охорону праці (із змінами та доповненнями)"

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2694-12

8 КОДЕКС  ЦИВІЛЬНОГО  ЗАХИСТУ  УКРАЇНИ від 12 жовтня 2013 року № 3435 (із змінами та доповненнями)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text

9 Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян»

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80

10 Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

11  Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від23 вересня 1999 року № 1105-XIV (із змінами та доповненнями)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#Text

12 Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

13 Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII «Про інформацію» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

14 Закон України від 05.07.1994 №80/94-ВР «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80

15 Закон України від 09.04.2015 № 319-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/319-19

16 Закон України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” від 10 лютого 1998 року № 103/98-ВР

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80

17 Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

18 Закон України від 22 вересня 2011 року № 3773-VI Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17

19 Земельний кодекс України від 25.10.2001 №2768-ІІІ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14

20 Лист Містерства Освіти і Науки України Про організацію освітнього процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти у 2023/2024 навчальному році.

21 Указ Президента України від 08.11.2019 №837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/837/2019

22 Указу Президента України від 30 вересня 2010 р. № 926 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні" (поточна редакція)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/926/2010

23 Постанова КМУ від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF

24 Постанова КМУ від  4 грудня 2019 р. № 1002 Про затвердження Типового положення про регіональну раду професійної (професійно-технічної) освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1002-2019-%D0%BF

25 Постанова КМУ від 12 червня 2020 р. № 471 Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/471-2020-%D0%BF#Text

26 Розпорядження КМУ від 10.06.2020 № 656-р Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-metodichnih-a656r

27 Наказ Міністерства Освіти і науки України від 30.05.2006 №419 Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах ( із змінами та доповненнями)

28 Наказ МОН No 1182 від 05.11.2021 року Про затвердження Методології та критеріїв проведення гендерного аудиту закладів освіти

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodologiyi-ta-kriteriyiv-provedennya-gendernogo-auditu-zakladiv-osviti

29 Наказ МОН No 1182 від 05.11.2021 року Про затвердження Методології та критеріїв проведення гендерного аудиту закладів освіти

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodologiyi-ta-kriteriyiv-provedennya-gendernogo-auditu-zakladiv-osviti

ОРГАНІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО РОБІТНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ

1 Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР "Про професійну (професійно-технічну) освіту" (із змінами та доповненнями)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80

2  Закон України від 12.01.2012 № 4312- VI «Про професійний розвиток працівників» (із змінами та доповненнями)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-17

3 Закон України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року № 5067-VI (із змінами та доповненнями)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17

4 Закон України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності» від 22 червня 2012 року № 5026-VI (зі змінами та доповненнями)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5026-17

5 Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» 15 вересня 1999 року № 1045-XIV (зі змінами та доповненнями)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#Text

6 Закон України від 01.07.1993 № 3356-ХІІ "Про колективні договори і угоди"

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3356-12

7 Закон України від 03.03.1998 N137/98-ВР «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/137/98-%D0%B2%D1%80

8 Закон України “Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів” від 20 листопада 2012 року № 5499-VI

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5499-17#Text

9 «Концепція реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти “Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта” на період до 2027 року» (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 419-р.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2019-%D1%80

10 «План заходів на 2020-2027 роки щодо впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічного) освіти" Сучасна професійна (професійно-технічну) освіту "на період до 2027 року», затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 №  508-р.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/508-2020-%D1%80

11 «Концепція підготовки фахівців з дуальної формі отримання освіти», затверджена розпорядженням КМУ від 19 вересня 2018 № 660-р

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80

12 «План заходів щодо реалізації Концепції підготовки фахівців з дуальної формі отримання освіти», затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 № 214-р;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2019-%D1%80

13 Постанова КМУ від 15.04.2013 № 306 «Про затвердження Порядку формування державного замовлення на перепідготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищенню кваліфікації та перепідготовку кадрів» (редакція відбудеться 01.01.2022, підстава - 1186-2020-п.)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2013-%D0%BF

14 Спільний наказ МОН та Мінпраці та соціальної політики України від 26.03.2001  № 127/151 (поточна редакція) «Про затвердження Положення про професійне навчання працівників на виробництві» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0315-01

15 Спільний наказ МОН та Мінпраці та соціальної політики України від 27.12.2006  № 500/861 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0032-07

16 Спільний наказ Мінсоцполітики України та МОН України від 15.09.2017 №1482/1277 «Про затвердження змін до Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних», зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 09.10.2017 №1238/31106

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1238-17#Text

17 Наказ МОН України від 16.05.2006 №373 «Про формування обсягів державного замовлення на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки України».

https://ips.ligazakon.net/document/MUS4313

18 Наказ МОН України від 29.12.2020 № 1569 Про затвердження обсягу державного замовлення у 2023 році

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-obsyagu-derzhavnogo-zamovlennya-u-2020-roci-18

19 Порядок визнання в Україні професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах, затверджений пocтaнoвoю Кабінету Міністрів України від 2 червня 202 1р. № 576

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-2021-%D0%BF#Text

20 Положення про реєстр кваліфікацій, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2021 № 620

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/620-2021-%D0%BF#Text

21 Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового положення про кваліфікаційний центр» від 22.04.2021 № 452, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2021 р. за № 804/36426;

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE36426.html

https://ips.ligazakon.net/document/RE36426?an=1

22 Наказ МОН України від 12.04.2021 № 411 Про модернізацію програмного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-modernizaciyu-programnogo-zabezpechennya-yedinoyi-derzhavnoyi-elektronno

23 Лист МОН України від 14.06.2021 № 1/9-311 Щодо інформаційних матеріалів про документи вступників

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/82827/

24 Наказ МОН України від 16.02.2021 № 204 Про затвердження положень про реєстри Єдиної державної електронної бази з питань освіти

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhen-pro-reyestri-yedinoyi-derzhavnoyi-elektronnoyi-bazi-z-pitan-osviti

25 Указ Президента України № 94/2021 від 12.03.21 року Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року

http://osvita.ua/legislation/other/81510/

26 Указ Президента України №211/2021 від 27 травня 2021 року Про персональний склад Ради з питань розвитку професійної (професійно-технічної) освіти

https://president.gov.ua/documents/2112021-38993

27 Постанова КМУ № 1391 від 28.12.2021 року Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/85333/

 УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

1 Кодекс Законів України "Про працю" від 10.12.1971 №322-VІІІ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08

2 Закон України від 05.09.2017 № 2145-VІІІ "Про освіту"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

3 Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР "Про професійну (професійно-технічну) освіту"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80

4 Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI  «Про захист персональних даних»http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

5 Постанова КМУ від  4 грудня 2019 р. № 1002 Про затвердження Типового положення про регіональну раду професійної (професійно-технічної) освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1002-2019-%D0%BF

6 Розпорядження від 10.06.2020 № 656-р Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-metodichnih-a656r

7 Розпорядження КМУ від 25.10.2017 № 831-р «Питання управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і науки»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2017-%D1%80

8 Постанова КМУ від 22 липня 2015 р. № 645 Про документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка і додатки до них

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/645-2015-%D0%BF

9 Постанова КМУ від 27 серпня 2010 р. № 796 Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF

10 Розпорядженні КМУ від 24.07.2019 № 587-р «Про передачу цілісних майнових комплексів державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти у спільну власність територіальних громад Дніпропетровської області»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-2019-%D1%80

11 Постанова КМУ від 08.11.2007 № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-2007-%D0%BF

12 Постанова КМУ від 03.06.1999 № 956 (поточна редакція) «Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/956-99-%D0%BF

13 Постанова КМУ від 13.07.2011 № 752 «Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-2011-%D0%BF

14 Постанова КМУ від 03.09.2008 № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/777-2008-%D0%BF

15 Постанова КМУ від 12.07.2004 № 882 «Питання стипендіального забезпечення»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-%D0%BF

16 Постанова КМУ від 08.06.2005 №436 "Про визначення розміру щорічних стипендій та грантів Президента України призерам і учасникам всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів ПТНЗ та їх випускниками»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-2005-%D0%BF

17 Постанова КМУ від 08.11.2017 № 918 «Деякі питання виплати стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, установах»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/918-2017-%D0%BF

18 Постанова КМУ від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF

19 Постанова КМУ від 10.12.2003  № 811 Про затвердження Положення про ІВС «ОСВІТА» та Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0201-04

20 Розпорядження КМУ від 12.06.2013 № 499-р «Про затвердження переліку державних соціальних стандартів у сфері освіти»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/499-2013-%D1%80

21 Постанова КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1341 Про затвердження Національної рамки кваліфікацій

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF

22 Спільний наказ Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України та Міністерства соціальної політики від 20.04.2012 № 488/225 «Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій» Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій | LIGA:ZAKON

23 Положення про порядок затвердження та погодження статутів вищих та професійно-технічних навчальних закладів у Міністерства освіти України, затверджене наказом МОН України від 27.10.1999 №370. (поточна редакція)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0800-99

24 Наказ Мінсоцполітики України від 23.12.2013  № 886 «Про затвердження Переліку робітничих професій, за якими здійснюється підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0005-14#n13

25 Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013  № 499 «Про затвердження Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України» (із змінами та доповненнями)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0823-13#n15

26 Положення про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти, затверджене наказом МОН України від 20.06.2000 № 225. (поточна редакція)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0442-00

27Наказ МОН України від 06.12.2010 № 1204 «Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0114-11

28 Наказ МОН від 23.03.2005 № 178 «Про затвердження Примирного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю»

https://mon.gov.ua/storage/app/media/npa/5a1feb5e6278b.pdf 

29 Постанова КМУ від 19 березня 1994 р. №170 (поточна редакція)  Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору

http://https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-94-%D0%BF

30 Постанова КМУ від 17.07.2019  № 998 Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посади керівника державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0922-19#Text

31 Лист Міністерства освіти і науки України від 12.12.2017 № 1/11-13000 «Щодо надання роз’яснень стосовно призначення директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти»

http://osvita.sm.gov.ua/images/Nakaz_2017/1_11-13000.pdf

32 Наказ МОН від 10.10.2018  № 1082 «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1231-18

33 Наказ МОН від 10.12.2003  № 811 «Про затвердження Положення про ІВС «ОСВІТА» та Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0201-04

34 Наказ МОН від 02.04.2015  № 387 «Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку документів про професійно-технічну освіту державного зразка»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0426-15

35 Наказ МОН від 21.06.2016 № 697 «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 р за №907/29037 (текущая редакция — Принятие судебного решения от 17.05.2021)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0907-16?lang=ru

36 Наказ МОН України від 09.06.2017 № 838 "Деякі питання організації правової роботи"

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-06-16/7599/nmo-838.pdf

37 Наказ МОН України від 26.06.2017 № 929 "Про впровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек"

http://osvita.ua/legislation/other/56442/

38 Наказ МОН України від 31.08.2017 № 1243 "Про деякі питання категоріювання об’єктів інформаційної діяльності та обстеження середовищ функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи Єдина державна електронна база з питань освіти (серверна частина)"

http://osvita.ua/legislation/other/57387/

39 Наказ МОН України від 14.07.2017 № 1031 "Про затвердження Порядку погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 10.07.2017 № 1031"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0973-17

40 Наказ МОН від 04.10.2017 № 1349 «Про затвердження документів щодо підготовки кадрів за професіями загальнодержавного значення»

http://osvita.ua/legislation/proftech/58362/

41 Наказ МОН  від 15.11.2017 № 1483 «Про затвердження Плану заходів з реалізації Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1474-17

42 Наказ МОН України від 08.08.2017 № 1127 "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року"

https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/normatyvno-pravova-baza/

43 Лист МОН України від 23.05.14 року № 1/9-263 "Про зазначення середнього бала в додатку до документа про повну загальну середню освіту"

http://osvitaua/legislation/Ser_osv/41346/

44 Лист МОН України від 09.02.2018 р. № 1/11-1467 «Щодо документів, які посвідчують особу»

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/59460/

45 Лист МОН України від 20.06.2018 № 1/9-399 «Щодо середнього балу документа про повну загальну середню освіту»

https://mon.gov.ua/ua/npa/list-mon-ukrayini-vid-20062018-19-399-shodo-serednogo-bala-dokumenta-pro-povnu-zagalnu-serednyu-osvitu

46 Наказ МОН від 05 травня 2015 року № 504 Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15

 

47 Постанова Кабінету Міністрів України від 01.01.1998 р. № 65 (поточна редакція) «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65-98-%D0%BF

48 Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 р. № 1135 (поточна редакція) «Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1135-2002-%D0%BF

49 Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 р. №1117 «Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1117-2007-%D0%BF

50 Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF

51 Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF

52 Постанова КМУ від 17.04.2019 № 331 Про затвердження Порядку забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-2019-%D0%BF

53 Наказ МОНУ від 22.05.2018 року №509 Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18

54 Наказ МОН від 13.11.2017 №1465 Про затвердження стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з робітничих професій

http://osvita.ua/legislation/proftech/58400/

55 Наказ МОН від 02.04.2015 №387 Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку документів про професійно-технічну освіту державного зразка

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0426-15

56 Наказ МОН від 15.05.2013  № 511 Про затвердження Методики розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0832-13

57 Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо організації діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання від 5 листопада 2020 року № 990-IX

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/990-20#top

58 Закон України від 05.11.2020 № 978-IX Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/978-20#Text

59 Лист МОН № 1/9-657 від 26.11.2020 Про отримання дозволу на формування замовлення документів про професійну (професійно-технічну) освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти

http://osvita.ua/legislation 

60 Лист МОН України від 26.11.2020 № 1/9-657 Про отримання дозволу на формування замовлення документів про професійну (професійно-технічну) освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-otrimannya-dozvolu-na-formuvannya-zamovlennya-dokumentiv-pro-profesijnu-profesijno-tehnichnu-osvitu-v-yedinij-derzhavnij-elektronnij-bazi-z-pitan-osviti

61 Лист Міністерства освіти і науки України від 14.08.2020 №1/9-436 Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)

https://rada.info/upload/users_files/02147475/14fc8eeadd3dc1ecd8cb263f7109e1c7.pdf

62 Наказ МОН України від 18.11.2020 № 1429 Про затвердження Алгоритму прийняття та розгляду в Міністерстві освіти і науки України повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-algoritmu-prijnyattya-ta-rozglyadu-v-ministerstvi-osviti-i-nauki-ukrayini-povidomlen-pro-mozhlivi-fakti-korupcijnih-abo-povyazanih-z-korupciyeyu-pravoporushen-inshih-porushen-zakonu-ukrayini-pro-zapobigannya-korupciyi 67

63 Наказ МОЗ від 25.09.2020 № 2205 Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text

64 Указ Президента України № 223/2021 від 02.06.21 року Про деякі питання підтримки розвитку освіти, науки та спорту

https://www.president.gov.ua/documents/2232021-39077

65 Указ Президента України № 130/2021 від 30.03.21 року Про пріоритетні заходи щодо розвитку професійної (професійно-технічної) освіти

https://www.president.gov.ua/documents/1302021-38149

66 Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території Наказ МОН № 271 від 01.03.2021 року

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/82362/

67 Наказ МОН України від 23.06.2021 № 705 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо створення наглядової (піклувальної) ради закладу професійної (професійно-технічної) освіти МОН України

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-stvorennya-naglyadovoyi-pikluvalnoyi-radi-zakladu-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti

68 Лист МОН України від 10.06.2021 № 1/9-303 Щодо передачі цілісних майнових комплексів закладів освіти з державної у комунальну власність

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-peredachi-cilisnih-majnovih-kompleksiv-zakladiv-osviti-z-derzhavnoyi-u-komunalnu-vlasnist

69 Лист МОН України від 09.06.2021 № 1/9-301 Щодо передачі цілісних майнових комплексів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з державної у комунальну власність

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-peredachi-cilisnih-majnovih-kompleksiv-zakladiv-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-z-derzhavnoyi-u-komunalnu-vlasnist

70 Наказ МОН України від 23.03.2021 № 353 Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України на 2021-2023 роки

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-antikorupcijnoyi-programi-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-na-2021-2023-roki

71 Постанова КМУ № 29 від 20.01.2021 року Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

http://osvita.ua/legislation/other/79477/

72 Постанова КМУ № 67 від 03.02.2021 року Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів освіти

https://osvita.ua/legislation/other/80046/

73 Наказ МОН № 457 від 23.04.2021 року Про затвердження типових програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/82349/

74 Лист МОН № 1/9-236, лист ЦК Профспілки працівників освіти і науки України № 02-5/344 від 06.05.21 року Щодо проблем, що виникають у територіальних громадах областей у зв'язку із зменшенням розміру надбавки за престижність праці для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/82401/

75 Лист МОН № 1/11-3775 від 26.05.2021 року Про розрахунок обсягу освітньої субвенції на 2021 рік

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/82671/

76 Наказ МОН № 466 від 26.04.2021 року Про документи про фахову передвищу освіту

http://osvita.ua/legislation/faxova-peredvyshha-osvita/82839/

77 Наказ МОН № 1266 від 24.11.2021 року Про організацію роботи з підготовки спільного з Європейським інвестиційним банком проєкту «Створення Центрів професійної досконалості»

http://osvita.ua/legislation/proftech/85181/

78 Концепція Державної цільової соціальної програми розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 2022-2027 роки, схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1619-р

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1619-2021-%D1%80#Text

80 Лист МОН No 1/22048-21 від 16.12.21 року Щодо забезпечення виконання наказів МОН від 30 вересня 2021 року No 1049 (зі змінами) та від 10 грудня 2021 року No 1341

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/85236/

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

1 Закон України від 05.09.2017 № 2145-VІІІ "Про освіту"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

2 Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР "Про професійну (професійно-технічну) освіту"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80

3 Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19

4 Закон України від 04.02.1998 №74/98–ВР «Про Національну програму інформатизації» 

5 Постанова КМУ від 26.11.2011 № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF

6 Постанова Кабінету Міністрів України від 12 лютого  1996 року № 200 "Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів" (із змінами та доповненнями)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-96-%D0%BF

7 Постанова Кабінету Міністрів України  від 30 грудня 2015 р. № 1187 Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#n452

8 Постанова Кабінету Міністрів України  від 7 червня 1999 р. N 992 Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами закладів професійної (професійно-технічної) освіти виробничого навчання та виробничої практики

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/992-99-%D0%BF

9 Указ Президента України від 28.12.2004 № 1562/2004 "Про стипендії Президента України для призерів і учасників всеукраїнських конкурсів серед учнів професійно-технічних навчальних закладів"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1562/2004

10 Постанова КМУ від 01.03.2017 № 115 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/115-2017-%D0%BF

11 Постанова КМУ від 10.07.2019 р. №636 Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

12  Постанова КМУ від 7 червня 1999 р. N 992 (поточна редакція) Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами закладів професійної (професійно-технічної) освіти виробничого навчання та виробничої практики

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/992-99-%D0%BF

13  Наказ МОН України від 09.06.2017 № 827 "Про постійне використання програмного забезпечення для функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти"

https://ips.ligazakon.net/document/MUS28555

14 Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2010»

15 Положення про переривання навчання здобувачами професійної освіти та надання їм академічної відпустки №4 від 07.09.2023 року

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-atestaciyu-pedagogichnih-pracivnikiv 

16 Лист МОН " Про організацію охорони праці у закладах професійно-технічної освіти 2023-2024 навчальний рік

17 Лист Міністерства освіти і науки України  Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2023/2024 навчальному році  № 1/12702-23 від 24.08.2023 року

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-vihovnogo-procesu-v-zakladah-osviti-u-20232024-navchalnomu-roci