м. Біла Церква, вул. Гетьманська, 94

тел.: (0456) 39-15-28

Вхідний контроль

Наказ "Про створення експертної комісії" (зразок)

Наказ "Про організацію  проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються на навчання за програмами  підвищення кваліфікації" (зразок)

Про затвердження Порядку проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації до професійно-технічних навчальних закладів"

Анкета самооцінювання для проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок (зразок)

Висновок щодо відповідності результатів вхідного контролю критеріям кваліфікаційної атестації з професії...(зразок)

Договір про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг закладом освіти (зразок)

Протокол (зразок)

Протокол (зразок)

Тестові завдання  “Основи ринкової економіки та підприємництва”

Тестові завдання "Основи трудового законодавства"

Тестові завдання  «Охорона  праці »

Відповіді для самоперевірки тестових завдань «Охорона  праці промислова, електро та пожежна безпека»