м. Біла Церква, вул. Гетьманська, 94

тел.: (0456) 39-15-28

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

КРИТЕРІЇ І ПРОЦЕДУРИ оцінювання здобувачів П(ПТ)О із загально професійної, професійно-теоретичної і професійно-практичної підготовок

ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей»

КРИТЕРІЇ І ПРОЦЕДУРИ оцінювання здобувачів повної загальної середньої освіти Державного професійного-технічного навчального закладу

«Білоцерківський професійний ліцей»

 Оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи здійснюється за 12-бальною системою (шкалою), відповідно до наказу МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».