м. Біла Церква, вул. Гетьманська, 94

тел.: (0456) 39-15-28

Медичне обслуговування

Організація медичного обслуговування

Організація медичного обслуговування

         У медичному кабінеті працює  фельдшер, посада  якої  входить  до штату закладу освіти. У своїй роботі фельдшер керується  чинним законодавством, нормативно-правовими актами органів охорони здоров'я, освіти та науки.

 Основні завдання фельдшера закладу освіти:

1. Постійний контроль за станом здоров'я дітей;

2. Проведення обов'язкових медичних оглядів дітей;

3. Проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень у порядку і в терміни, встановлені МОЗ України;

4. Надання невідкладної медичної допомоги дітям у разі гострого захворювання або травми;

5. Здійснення контролю за дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;

6. Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму;

7. Проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу освіти;

8. Ведення звітно-облікової медичної документації в порядку, встановленому МОЗ України.