м. Біла Церква, вул. Гетьманська, 94

тел.: (0456) 39-15-28

Жорстоке поводження з дітьми

     Жорстоке поводження з дитиною - будь-які форми фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства над дитиною, зокрема домашнього насильства, а також будь-які незаконні угоди стосовно дитини, зокрема вербування, переміщення, переховування, передача або одержання дитини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, шантажу чи уразливого стану дитини (стаття 1 Закону України "Про охорону дитинства").

Жорстоким поводженням з дитиною є:

Кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності. Дисципліна і порядок у сім'ї, навчальних та інших дитячих закладах мають забезпечуватися на принципах, що ґрунтуються на взаємоповазі, справедливості і виключають приниження честі та гідності дитини.

Держава здійснює захист дитини від:

Права та обов'язки батьків

   Правовий захист дітей відповідно батьки (усиновителі) є законними представниками своїх дітей. Вони мають право звертатися до суду, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій за захистом прав та інтересів дитини, а також непрацездатних сина або дочки як їх законні представники без спеціальних на те повноважень (ст. 242 Цивільного кодексу України).

    Правовий захист дітей відповідно є предметом основної турботи та основним обов'язком батьків є забезпечення інтересів своєї дитини (стаття 11 Закону України "Про охорону дитинства").

   Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров'я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов'язків відповідно до закону (стаття 12 Закону України "Про охорону дитинства").

     Обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини (стаття 150 Сімейного кодексу України):

ОРГАНИ ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАХИСТ ДІТЕЙ ВІД НАСИЛЬСТВА

   До органів та установ, на які покладаються функції із здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, належать (стаття 6 Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству") :

    До загальних служб підтримки постраждалих осіб належать заклади, які, у тому числі, надають допомогу постраждалим особам:

     До спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб належать притулки для постраждалих осіб, центри медико-соціальної реабілітації постраждалих осіб, кол-центр з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей :

     Дитина вправі особисто звернутися до органу опіки та піклування, служби у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, кол-центру з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей, інших уповноважених органів за захистом своїх прав, свобод і законних інтересів.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Адміністративна відповідальність

Перелік правопорушень за які передбачено адміністративну відповідальність:

До переліку дій, які можна розглядати як жорстоке поводження з дітьми та за які передбачено кримінальну відповідальність відносяться :

https://www.youtube.com/watch?v=y21CLSpL5NM

https://www.youtube.com/watch?v=sIHVy3s7uQ0

 

ВІДЕОУРОКИ

Дітям про насильство . Мультурок

https://www.youtube.com/watch?v=eDXAcaZ06v0

Насилля над дітьми

https://www.youtube.com/watch?v=fuyFsrVZIb0

Поліцейський репортаж. Насилля над дітьми.

https://www.youtube.com/watch?v=bgbclRDZb5w

     ДІМ (НЕ)БЕЗПЕКИ – освітній проект з протидії домашньому насильству http://nonviolence.ed-era.com​. Він навчить помічати насильство, розрізняти його види, розуміти причини та наслідки. А ще — допомагати людям, які потрапили в пастку домашнього насильства. Безкоштовно пройти повний курс можна за посиланням: http://nonviolence.ed-era.com