м. Біла Церква, вул. Гетьманська, 94

тел.: (0456) 39-15-28

Гуртожиток

Правила внутрішнього розпорядку проживання в гуртожитку

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ПРОЖИВАННЯ В ГУРТОЖИТКУ ДПТНЗ «БІЛОЦЕРКІВСЬКІЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Правила вводяться з метою ефективного використання житлових площ, забезпечення високого рівня культури проживання іногородніх здобувачів освіти у гуртожитку ліцею.

1.2. Правила є основним нормативним документом, що регламентує умови проживання здобувачів освіти, внутрішній розпорядок у гуртожитку, права та обов'язки мешканців гуртожитку, порядок заохочень та стягнень.

1.3. Внутрішній розпорядок у гуртожитку ліцею регламентується даними Правилами, затвердженими директором ліцею, погодженими з профспілковою організацією та органами учнівського самоврядування.

1.4. Порядок та організація проведення поселення до гуртожитку ліцею  регламентується Положенням про поселення до гуртожитку ліцею затвердженим директором ліцею, погодженими з профспілковою організацією та органами учнівського самоврядування.

1.5. Умови проживання в гуртожитках передбачені в Договорі про надання в тимчасове користування ліжко-місця в житловій кімнаті, місць загального користування, меблів, сантехнічного та електричного обладнання в гуртожитку та збереження майна ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей»( надалі – ліцей).

1.6. Права та обов'язки співробітників гуртожитку ліцею визначаються посадовими інструкціями.

 

ІІ. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ ТА ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ ГУРТОЖИТКОМ

2.1. При поселенні до кімнати особа, що поселяється, повинна протягом 7 (семи) днів з’ясувати всі наявні недоліки в кімнаті, які за її письмовою заявою ліквідуються за рахунок ліцею. При виселенні з кімнати особа зобов’язана ліквідувати всі недоліки, що виникли з її вини протягом періоду проживання.

2.2. У кожній поверсі гуртожитку з числа його мешканців обирається староста. На спеціально відведеному місці в холі вивішується графік чергування, затверджений вихователями та комендантом гуртожитку.

2.3. Майно для індивідуального користування, а також предмети загального користування видаються мешканцям гуртожитку згідно з особовою карткою мешканця під особистий підпис.

2.4. Мешканцям гуртожитку видаються перепустки встановленого зразка на право входу в гуртожиток. Наявність перепустки є обов’язковою при вході в гуртожиток.

2.5. Вхід до гуртожитку дозволяється:

2.6. Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними Правил внутрішнього розпорядку покладається на здобувачів освіти, які їх запросили.

2.7. Культурні заходи в гуртожитку проводяться до 19 годин.

2.8. З 22-00 до 7-00 години здобувачі освіти, які знаходяться у гуртожитку повинні дотримуватись тиші.

2.9. У коридорах і місцях загального користування в нічний час залишається чергове освітлення.

2.10. Порядок користування гуртожитком здобувачами освіти під час  виробничої практики та канікул визначається директором ліцею разом з комендантом гуртожитку.

 

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКУ.

3.1. Мешканці гуртожитку мають право:

3.2. Мешканці гуртожитку зобов’язані:

3.3. Мешканцям гуртожитку забороняється:

3.4. У разі виявлення порушень вище зазначених Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках здобувачу освіти оголошується письмове попередження. При повторному фіксуванні порушення – оголошується попередження. Наявність двох попереджень за період одного навчального року є підставою для відмови у наданні ліжко-місця для проживання на наступний рік або для дострокового виселення із гуртожитку. Розгляд та ухвалення таких рішень відбувається за участі та за погодженням профспілкової організації ліцею, органів учнівського самоврядування, представників адміністрації ліцею та коменданта гуртожитку.

3.5. У разі виявлення одноразового грубого порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках здобувач освіти  підлягає достроковому виселенню із гуртожитку у передбаченому порядку.

 

ІV. ЗАОХОЧЕННЯ.

4.1.      За активну участь у культурно-масових заходах і роботі з покращення умов і побутового обслуговування мешканці гуртожитку заохочуються:

4.2. Заохочення мешканцям гуртожитків у встановленому порядку виносяться директором ліцею, за поданням коменданта гуртожитку, вихователями та органом учнівського самоврядування гуртожитку.

 

 V. СТЯГНЕННЯ.

5.1. За порушення Правил внутрішнього розпорядку і дисципліни в гуртожитку на мешканців накладається стягнення: