м. Біла Церква, вул. Гетьманська, 94

тел.: (0456) 39-15-28

НОВИНИнаступна новина >><< попередня новина

Засідання методичної комісії суспільно-гуманітарного циклу

21.02.2020

    Методична комісія здійснює навчально-методичне забезпечення освітнього процесу та позакласну роботу з предмету, організовує заходи в межах МК щодо підвищення професійної майстерності викладачів.

   Головою методичної комісії суспільно-гуманітарного циклу Т. Цвіровою, було проведено диспут «Наскрізні змістові лінії в Новій українській школі». Тетяна Володимирівна звернула увагу на наскрізні змістові лінії, що є засобом інтеграції ключових і загальнопрофесійних компетентностей, які необхідно враховувати при формуванні освітнього середовища. Наскрізні змістові лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в здобувачів освіти уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.
   Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для здобувача освіти й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.
     Надавачі освіти обговорювали питання про необхідність застосування наскрізних ліній в освітньому процесі. Викладач-методист Т. Матросова наголосила, що одна з чотирьох наскрізних змістових ліній «Громадянська відповідальність» освоюється через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти), якій викладач-методист приділяє велику увагу. Викладач іноземної (англійської) мови Л. Коваленко поділилася своїм досвідом застосування наскрізних ліній, які вона демонструвала під час відкритого уроку «Food.Second Conditional».

    Якщо сучасний викладач у процесі навчання акцентує увагу здобувачів освіти на зв’язок навчального предмету з життям, то він викликає в учнів інтерес до навчання, досягає формування таких важливих рис характеру як послідовність у роботі, наполегливість, акуратність, увага, критичне ставлення до своєї роботи й роботи своїх товаришів, кмітливість, чесність, колективізм, любов до праці, культуру писемного й усного мовлення.

     На засіданні методичної комісії панувала приязна та дружелюбна атмосфера, педагоги  знаходили шляхи реалізації наскрізних змістових ліній на уроках.
 Закінчилося засідання МК позитивним настроєм, оптимізмом та бажанням вдосконалюватися.