м. Біла Церква, вул. Гетьманська, 94

тел.: (0456) 39-15-28

НОВИНИнаступна новина >><< попередня новина

Міжнародний день демократії

15.09.2022

15 вересня світова спільнота відзначає Міжнародний день демократії

     Міжнародний день демократії проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 13 грудня 2007 року. Демократія належить до універсальних і засадничих загальнолюдських цінностей та принципів Організації Об’єднаних Націй. Хоча у демократій і є загальні риси, але єдиної її моделі у світі не існує. Ця форма правління відома в історії ледве чи не раніше, ніж інші форми політичної організації суспільства. 

    Державні форми демократії були досить добре відомі античному світу. У Стародавній Греції вони упродовж тривалого часу чергувалися з різноманітними формами монократії (тираніями, деспотіями), в Стародавньому Римі республіканська демократія протягом декількох сторіч передувала правлінню монархічного імперського типу. Потім було європейське Середньовіччя з його демократичними містами-державами (Венеція, Женева, Лукка). Про демократію писали Арістотель і Платон, Монтеск’є і Джон Локк, Руссо і Робесп’єр. 

     Але від влади і суспільства демократичне правління вимагає більшого, ніж авторитарні чи тоталітарні – не простого вміння наказувати й підкорятися, а навчанню, особливої культури політичної поведінки і такому знанню політичного життя суспільства, котре робить людину спроможною формувати демократію й жити в її умовах. Ще більш високі вимоги демократія висуває до організації постколоніального або посттоталітарного розвитку суспільства, як бачимо, з цими викликами стикається нині Україна.

     На виховних годинах здобувачі освіти повторювали основи демократії, вчяться відрізняти демократичну форму правління від недемократичних. Під час виховного заходу здобувачі освіти  розмірковували в чому полягає цінність демократії та умови існування, визначали ключові ознаки демократичного суспільства, формували власне судження про демократію, аналізували та оцінювали стан розвитку демократії в нашій державі.